Pravidla soutěže: vyhraj kurz zdarma od Tredgate

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Pořadatelem soutěže je Treducation Gate s.r.o se sídlem Pelušková 1443, Praha 14, 198 00, IČO 87654321 zapsaná pod spisovou značkou C 363709 vedené u Městského soudu v Praze (dále jako „pořadatel“). 

Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: info@tredgate.cz, +420 608 398 277

 1. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže: Vyhraj slevu na školení Tredgate, kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.
 1. Pořadatel tímto prohlašuje, že: 
 • soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společnostmi Meta, LinkedIn, X Corp.(dále „společnosti sociálních sítí“) a nijak s ní nesouvisí;
 • společnostem sociálních sítí vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

PODMÍNKY ÚČASTI

 1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:
 • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 18 let;
 • adresa pro doručování v České republice;
 • soutěžící musí pro účast v soutěži uvést svou e-mailovou adresu, jméno a příjmení a adresu pro doručení případné výhry.
 • Správně odpovědět na soutěžní otázky
 1. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.
 1. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.

MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

 1. Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání: ​
 2. Vyplňte formulář se soutěžními otázkami a kontaktní formulář.
 3. Počet vašich odpovědí je omezený na jednu.
 4. Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění příspěvku na webu pořadatele o konání soutěže do 31 10. 2023 do 23:59 hod. Výherce pořadatel vyhlásí 8.11.2023 na YouTube kanálu pořadatele.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:
  • o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla,
  • nebo nesplňují podmínky pro účast v soutěži.
 6. Soutěž má 3 výherní místa, které obsahují ceny:
  • 1. místo: Kurz dle výběru zdarma, balíček reklamních předmětů.
  • 2. místo: 50 % sleva na vybraný kurz, balíček reklamních předmětů.
  • 3. místo: 20 % sleva na vybraný kurz, balíček reklamních předmětů.
 7. Výherci soutěže budou vylosováni náhodně pomocí nástroje: https://wheelofnames.com/

Výherci soutěže budou vybráni pořadatelem podle toho, zda a jak splnili zadání soutěže. Výběr výherců je na uvážení pořadatele.

 1. Po vyhlášení výherců pořadatel kontaktuje výherce e-mailem z adresy: info@tredgate.cz. Výherce musí na e-mail reagovat do 7 dní od jeho odeslání. Pokud se výherce pořadateli tímto způsobem nepřihlásí ani do 7 dní od vyhlášení výsledků soutěže, provede pořadatel do 3 dní nový výběr/losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce NEBO výhru si ponechá pořadatel.
 2. Pokud výherce výhru odmítne, provede pořadatel do 3 dní nový výběr/losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce NEBO výhru si ponechá pořadatel.
 3. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. 
 4. Na výhru v podobě slevového kuponu, následného přihlášení do kurzu a případného odstoupení od smlouvy bude výherci navráceno zápisné pouze v hodnotě ceny zápisného po uplatnění výherního kuponu.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.
 6. Pořadatel si vyhrazuje soutěž zrušit bez vyhlášení výherců a to i bez uvedení důvodu.

OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje dle kapitoly přehled zpracovaných osobních údajů, účel zpracování, právní základ a doba zpracování, podkapitol bodu 4, 5 dle Prohlášení o ochraně osobních údajů pořadatele.
 2. Soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů (jednatel):
Petr Fifka, e-mail: petr.fifka@tredgate.cz

 1. V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách, sociálních sítích apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.