Cypress Akademie detail lekcí

LekceNázev lekceObsah
1Úvod Akademie
1.1Úvod, představení, nastavení očekávání, termíny
1.2Test automatizace teoretickyProč automatizujeme?
Musím umět programovat?
Jaký zvolit přístup při psaní automatizací?
Jsou automatické testy stejné jako manuální?
Co automatizovat?
Best practises při psaní testů Metodiky, patterny?
Spolupráce s vývojáří a ostatními týmy.
2Terminal, Git
2.1Terminal, příkazová řádkaPředstavení co je to příkazová řádka (terminal) a proč ji potřebujeme?
Základní příkazy a orientace.
Práce se složkou Spouštění aplikací + parametry.
Systémové proměnné.
2.2Git 1Co jsou to verzovací nástroje?
Jak Git funguje (Workspace, Stage, Local, Remote)?
Nastavení GitHub/GitLab Nastavení repositáře lokálně (git clone, git init).
Zpracování změn (git add, git commit, git push).
3Git, Visual Studio Code
3.1Git 2Synchronizace změn (git pull).
Úvod do větvení (git checkout, git merge).
Úvod do konfliktů.
3.2Visual Studio Code, IDECo je to IDE, Visual Studio Code?
Pluginy pro Cypress.
Orientace (otevření složek, vyhledávání, zkratky).
4Javascript 1Úvod do Javascriptu, co budeme potřebovat?
První skript.
Hodnoty a Proměnné.
Datové typy let, const, var.
Volání funkcí.
Základní operátory.
If.
5Javascript 2Cykly,
třídy,
funkce,
bloky,
základy OOP
6Úvod CypressCo je to Cypress a proč je tak populární?
Cypress vs Selenium.
Jak Cypress funguje?
Práce s dokumentací.
Kdy používat Cypress a kdy ne?
Představení prostředí a prohlížečů.
Orientace v Cypress prostředí.
Spuštění demo testu.
Verze Cypressu.
První test Cypress.
Získávání selektoru.
Describe, it.
cy.get, cy.click, cy.type.
Test Runner – vyzkoušení testu.
7Page Object ModelCo to je Page Object model a proč ho používat?
Builder pattern.
Struktura, vytvoření prvního Page Objectu.
Použití Page Objectu v testu.
8Fluent APICo je to Fluent API?
Praktické využití.
Page Object + Fluent API.
9Selektory – CSSProč potřebujeme umět psát selektory?
Jak orientovat selektory.
Co je to CSS a CSS selektor.
Nástroje na generování selektorů.
Základní CSS selektory (identifikace elementů).
10Selektory – XPathxPath, alternativa k CSS.
Rozdíl mezi xPath a CSS.
Kdy xPath použít.
Komplexní příklady.
11Mocha + ChaiCo je to Mocha knihovna?
Cypress viewport.
Cypress log.
before, beforeEach, after, afterEach.
skip, only.
Co je to Chai knihovna?
Úvod do assertů v Cypress.
Kontrola textů, class, viditelnosti, existence, stavu.
Negativní testy.
12Debugging + Asistované cvičeníDebugger.
Vytvoření Page Objectů, end to end testy.
13Pokročilé ovládání CypressVlastní konfigurace cypressu.
within, then.
Aliasy.
each, wrap.
Retry.
Práce s cookies.
Screenshoty a nahrávky.
14FormulářeText field.
Radio Buttons.
Checkbox.
Dropdown.
Jak ovládat nestandardní prvky?
Nahrávání souborů.
15Akce myšíScrollování.
Double click.
Click and hold.
Drag and drop.
hover.
16Atomické testyTeorie – proč používáme.
Jak psát testy.
Direktní přístup k API.
17Co Cypress neumí? ŘešeníVíce oken, tabů.
Více URL.
iFrames.
Vytváření frameworku, omezení.
18Testování API I.Úvod do API v Cypress.
Zobrazení API v Test Runneru.
Cypress intercept.
Posílání requestů a zpracování v kódu.
19Testování API II.Čekání na odpověď.
Mockování.
Cypress.minimatch.
Kontrola API v cypress.
20Data Driven TestingK čemu je dobrý DDT?
Vytvoření konfiguračního souboru.
Implementace do Cypress pomocí cy.fixture.
21Spouštění testů (DevOps, Github Actions) + Komplexní zadání příkladu č.1Úvod do GitHub Actions
Nastavení remote testů
Certifikace 1 – zadání, otázky
23Vyhodnocení cvičení + zpětná vazba
24Slavnostní ukončení