Cypress Akademie

Popis certifikace

Cypress akademie je dlouhodobý kurz zaměřený na automatizace testování od začátku do konce. Student si projde analýzou testů a prostředí, naučí se používat nástroj včetně doporučených praktik a návrhových vzorů. Na konci studia je absolvent schopen sám napsat automatické testy na většinu webových aplikací a REST API.

Podmínky certifikace

  • Docházka kurzu alespoň 70 %,
  • Dodání domácích úkolů.
  • Splnění praktické úlohy.

Nabyté vědomosti

Analýza automatických testůGit, verzování
Základy JavascriptuCypress
Mocha, ChaiPage Object Model
Fluent APIAtomické testy
Visual Studio CodeREST API v Cypress
CSS Selektory, XPathKonfigurace Cypress
Cypress – Each, wrap, thenCypress -Aliases
Jenkins/Github ActionsData Driven Testing