Dušan Baran

Cypress Akademie je skvelou príležitosťou spoznať základy a pokročilejšie techniky písania automatizovaných testov a to od základov (tzv. špagety kódu) až po elegantné písanie kódu pomocou Fluent API a Page objektov. Okrem toho, budete mať možnosť vyskúšať si API testovanie, data driven testy, atomické testovanie, prácu s GIT-om a mnoho ďalšieho.
Po absolvovaní kurzu získate pevný základ pre automatizované testovanie. Tento kurz odporúčam nielen úplným začiatočníkom, ale aj skúsenejším testerom ktorí so Cypressom už pracujú a chcú sa posunúť o úroveň vyššie.

Leave a Reply